“Gratë e arsimuara perëndimore kanë më shumë gjasa të konvertohen në Islam se sa ato të grupeve tjera sociale”, tha një studiues i Universitetit Swansea (Uells).

Kevin Brice tha se ekziston ndarja 60 : 40 në favor të femrave që janë konvertuar në Islam, e të cilat kanë një “profil më të mirë arsimor” se popullsia mesatare.

G. Brice, nga Swansea University, tha se çdo femër e konvertuar në Islam ka histori të ndryshme në lidhje me konvertimin e saj, por një temë e përbashkët ishte perceptimi se Islami femrës i ofron mbrojtje dhe një sens të identitetit. Ai gjithashtu tha se kjo tek njerëzit shpeshherë tingëllon si kontradiktë.

“Poenta është se, nga veshja elegante dhe modeste e deri te shamia e kokës, nuk është e domosdoshme ajo se si dukeni”, tha z. Prise, i cili ka punuar në Qendrën universitare për hulumtimin e politikave migruese. Kjo i ka liruar femrat nga ideja se janë të definuara nga madhësia e fustanit të tyre.”

“Ne, gjithashtu kemi vërejtur se femrat e konvertuara në Islam, më parë kanë pranuar bartjen e shamisë se femrat e lindura në Islam. Megjithatë, me miratimin e kësaj veshje, ato tërheqin vëmendjen. Këtu lind një ironi e çuditshme. Kur flasim me ato, ato na tregojnë për përvojat e tyre, e ju e kuptoni se si kanë përjetuar nivelin e lartë të diskriminimit.”

Duke shfrytëzuar të dhënat nga regjistrimi i popullsisë së vitit 2001, z. Brice konsideron se në Uells jetojnë 1500 muslimanë të bardhë.

“Bazuar në hulumtimin tonë, gjatë 10 viteve të fundit, ky numër është dyfishuar”, tha ai.

Ai vuri në dukje se këto nuk ishin shifra të sakta. Një pjesë e arsyes mund të qëndroj në faktin se në zonat rurale njerëzit e konvertuar në Islam shpeshherë vuajnë nga sindroma “unë jam i vetmi musliman në fshat.”

Z. Brice shtoi se për shkak të politikave të shpeshta negative mediatike ndaj Islamit, njerëzit janë duke u bërë më të interesuar, dhe dëshirojnë të dinë më shumë, andaj për këtë arsye është rritur numri i atyre që u konvertuan.

“Ekzistojnë dëshmi anekdotike se pas 2001 (sulmeve në World Trade Center) dhe “sulmeve me bomba” 7/7, erdhi deri te rritja e numrit të të konvertuarve në Islam”, tha ai.

z. Brice shtoi se femrat tregojnë më shumë prirje kah Islami në krahasim me meshkujt.

Në Angli dhe Uells numrit i popullatës muslimane u rrit nga 1.5 milion në vitin 2001, deri në 2-2.5 million, me shkallë të lartë të natalitetit dhe imigracionit si faktorë kyç.

Përcaktimi i numrit të të konvertuarve krishterë në mesin e muslimanëve është i vështirë. “Kjo, pak a shumë, është një temë tabu, por fushë që sigurisht meriton për t’u eksploruar”, tha ai./IGJ/