Kemi parë makina inteligjente, telefona inteligjentë dhe shtëpi inteligjente- ka ngelur ndonjë pajisje që nuk përfundon me fjalën “inteligjente”? Po, biçikleta deri tani nuk ka qenë inteligjente, por që nga tani e tutje do të përdoret edhe togfjalëshi “biçikleta inteligjente”.